วิธีสั่งทำเว็บ

  1. ลูกค้าแจ้งความต้องการ มาทางอีเมล์
  2. ทางทีมงาน AsiaWebpro จะสรุปความต้องการของลูกค้า
  3. แจ้งค่าบริการให้ลูกค้าได้ทราบ เมื่อลูกค้าชำระค่ามัดจำ 50% ของยอดค่าทำเว็บไซต์ทั้งหมด
  4. ทางทีมงาน AsiaWebpro จะออกแบบหน้าแรกเว็บไซต์ให้ลูกค้าเป็นไฟล์ภาพ ส่งไปทางอีเมล์ ลูกค้าสามารถแจ้งทางทีมงานแก้ไขปรับปรุงได้ไม่เกิน 1-2 ครั้ง
  5. เมื่อได้ข้อสรุปแบบหน้าแรกของเว็บไซต์ ทางทีมงาน AsiaWebpro จะดำเนินการทำเว็บไซต์ให้เสร็จ พร้อมที่จะติดตั้ง
  6. ทางทีมงาน AsiaWebpro จะแจ้งลูกค้าชำระเงิน 50% ที่เหลือ จากนั้นทางเราจะจดโดเมนเนมพร้อมจะติดตั้งบนอินเตอร์เน็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *