Google Apps

บริการ Google Apps โดย เอเชียเว็บโปร

ระบบอีเมลองค์กรพร้อมใช้จากกูเกิล เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีสำหรับองค์กรของท่าน โดยเปลี่ยนจากการใช้อีเมลฟรีทั่วไป เช่น yourname@hotmail.com, yourname@yahoo.com, yourname@gmail.com หรือฟรีอีเมลอื่นๆ มาใช้อีเมลของ กูเกิล แต่ใช้ชื่อเดียวกับเว็บไซต์ของคุณดีกว่า พร้อมยังมีบริการพิเศษอื่นๆให้ใช้ร่วมกันภายในองค์กรอีกหลากหลายบริการ เช่น กูเกิลเอกสาร, กูเกิลปฏิทิน พร้อมระบบป้องกันอีเมลขยะ (Spam Email) ชั้นเยี่ยม

หรือเปลี่ยนจากระบบอีเมลเดิมที่ท่านใช้อยู่เช่น Microsoft Exchange หรือ Lotus Note ที่มีต้นทุนดูแลรักษาสูงกว่า มาใช้ระบบอีเมลของกูเกิลด้วนต้นทุนที่ต่ำกว่า และยังมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่สูงกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *