ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์

1. ติดต่อเอเชียเว็บโปร โดยกรอกรายละเอียดผ่านทาง แบบฟอร์มใบเสนอราคา ดังนี้
– ระบุ โดเมนเนม ที่ท่านต้องการจะจด เช่น www.company.com
– อธิบายรายละเอียดคร่าวๆของเว็บไซต์ที่ต้องการทำ เช่น เป็นเว็บบริษัท เว็บส่วนตัว หรือ เว็บขายสินค้า
– ชื่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกลับ

2. ทาง เอเชียเว็บโปร จะส่งใบเสนอราคา เพื่อให้ลูกค้ายืนยันอีกครั้ง เพื่อกำหนดรูปแบบหรือเลือกเทมเพลต ระบุโทนสี และโครงสร้าง(เมนู)ต่างๆ ของเว็บไซต์

3. ลูกค้าเตรียมข้อมูล (เนื้อหา และ รูป) ที่จะจัดทำเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน เป็นไฟล์ Word, Excel, jpg, gif, png และส่งข้อมูลมาให้ เอเชียเว็บโปร
พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทำเว็บไซต์ 40% ของจำนวนเงินทั้งหมด ดูรายละเอียดการชำระเงินและแจ้งชำระเงิน ที่นี่

4. ลูกค้าชำระค่ามัดจำและส่งข้อมูล ให้ เอเชียเว็บโปร จนครบถ้วน ทาง เอเชียเว็บโปร จึงจะดำเนินการออกแบบเว็บไซต์หน้าแรกให้กับท่าน โดยใช้เวลาออกแบบไม่เกิน 7 วันทำการ (นับจากวันที่ได้รับข้อมูลครบถ้วน) เมื่อออกแบบเสร็จทาง เอเชียเว็บโปร จะส่งแบบหน้าแรกไปให้ ลูกค้าตรวจแก้ไข และ อนุมัติแบบ
– สามารถแก้ไข รูปแบบ,เทมเพลต,โทนสี และโครงสร้างเมนู ได้ในขั้นตอนนี้เท่านั้น หากท่านอนุมัติแบบเว็บไซต์หน้าแรกในขั้นตอนนี้แล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก เพราะทางเราจะดำเนินการนำแบบที่อนุมัติแล้วไปจัดทำเป็นเว็บไซต์จริง
– ชำระค่าบริการงวดที่ 2 อีก 30%
* แก้ไขได้ 3ครั้ง หากแก้เกินที่กำหนด ลูกค้าต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมตามจำนวนครั้งที่แก้ไข
* ใช้เวลาในการแก้ไขแบบแต่ละครั้ง ภายใน 5 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่จะแก้ไข

5. จัดทำเว็บไซต์จริงและลงข้อมูลเว็บไซต์ ไม่เกิน 15 วันทำการ หากลงข้อมูลและภาพครบตามแพคเกจแล้ว ท่านยังสามารถลงข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เอง (มีคู่มือสอนใช้งานให้)

6. ตรวจแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลและรูปภาพ โดย เอเชียเว็บโปร จะทำการOnlineเว็บไซต์ของท่านในดู เพื่อแก้ไขเนื้อหาในหน้าต่างๆให้ถูกต้องภายใต้โครงสร้างเว็บไซต์เดิม รบกวนท่านตรวจสอบแก้ไขในขั้นตอนนี้ให้เสร็จภายในเวลา 3 วัน

7. ลูกค้าคอนเฟิร์มรับงานพร้อมชำระค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมด

8. ส่งมอบเว็บไซต์ ทาง เอเชียเว็บโปร จะทำการ ส่ง Username , Password และไฟล์งานออกแบบทั้งหมดของเว็บไซต์ให้ลูกค้า เพื่อนำไปแก้ไขหรือใช้พัฒนาเว็บต่อไป พร้อมคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ 1 ชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *