Categories
Google AdWords บล็อค

Google Adwords คิดเงินคุณอย่างไร?

หลายคนคงเริ่มรู้จัก Google AdWords หรือการลงโฆษณาบน Google กันบ้างแล้ว

เคยสงสัยไหมว่า Google เค้าใช้หลักอะไรในการคิดเงิน และจัดอันดับให้โฆษณาของคุณ

adwords-bid